Billede af stemmeboks
Billede af stemmeboks

Om dette arrangement

Tid
(Hele dagen)
Pris:
Gratis
Målgruppe
For alle
Udstilling

Stemmesedler - magtmiddel eller dokument

01.11.21 - 19.11.21
En stemmeseddel er en vigtig del af demokratiet. Den bruges til alt lige fra at vælge formand i den lokale sportsforening til at sammensætte folketinget. Stemmesedlen kan være et simpelt stykke papir eller et dyrebart dokument.

På denne debatudstilling er der fokus på udformningen – designet – af stemmesedler til det danske folketing samt til parlamenter i udlandet.

Bag udstillingen står den tværpolitiske organisation Folkevirke, der arbejder for at fremme en aktiv dialog og demokratisk samtale. Med udstillingen ønsker Folkevirke at lægge op til debat om, hvilken demokratisk og politisk betydning udformningen af en stemmeseddel har, og hvilke politiske og designmæssige overvejelser, der ligger bag.

Deltag i Afstemnings-BINGO og vælg den mest demokratiske stemmeseddel

Fordyb dig i stemmesedlerne på udstillingen og vælg den stemmeseddel, som du synes er mest ”demokratisk”. Læg din stemmeseddel i stemmeboksen, og når udstillingen er slut, tælles stemmesedlerne op, og resultatet offentliggøres.

Debatarrangement 9/11

Udstillingen bliver fulgt op af et debatoplæg, hvor udstillingens bagmænd fortæller om projektet med stemmesedler og inddrager publikum i ”Afstemnings-bingo”.

Debatoplægget finder sted på Hjørring Bibliotek tirsdag den 9. november kl. 19.00