Biblioteket kommer

Har du svært ved at komme på biblioteket? Eller kender du en, der har?

Er du forhindret i at komme på biblioteket pga af handicap og er ingen i husstanden i stand til at hjælpe, kan vi komme ud til dig i stedet for.
I samarbejde med dig udvælger bibliotekets personale materialer og bringer det ud ca hver 6. uge efter en fast køreplan.
Vi kalder ordningen for ”Biblioteket kommer”.

Du kan høre mere om ordningen og blive oprettet som bruger af ”Biblioteket kommer” ved at kontakte:
Gitte Mikkelsen på tlf. 72 33 48 38 eller på gitte.mikkelsen1@hjoerring.dk

Blinde og svagtseende, som ønsker at få leveret lydbøger henvises til Nota (Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder).

Bøger og film til de ældre
Vi leverer gerne bogdepoter ud til kommunens plejehjem og aktivitetscentre. Kontakt:
Susanne Brohus på tlf. 72 33 48 35 eller på susanne.brohus.pedersen@hjoerring.dk

Masser af tilbud til daginstitutioner
Vi har mange forskellige tilbud til daginstitutioner – læs mere her...