Ingeniørernes Danmarkshistorie

Adgang
Fri adgang
Ingeniørernes Danmarkshistorie giver direkte adgang til over 100 års teknogihistorie.

Hvis du er interesseret i teknik, og hvordan teknologien har påvirket udviklingen i det danske samfund, så giver Ingeniørernes Danmarkshistorie detaljeret viden om udviklingen fra 1892 til 2006. Den er skrevet af og for de ingeniører, som skabte det moderne Danmarks infrastruktur og undervejs ivrigt debatterede den teknologiske udvikling.

De 325.000 sider tidsskrifter, som forskellige ingeniørorganisationer har udgivet fra 1892 og frem, er Ingeniørernes Danmarkshistorie. Det enestående materiale rummer ikke alene oplysninger om de fleste større infrastrukturprojekter, såsom broer, havne, skibe, jernbaner, elværker, veje, kloakanlæg, kanaler, landvindinger, fabriksanlæg og f.eks. kulturbygninger – i de tidligere årgange ofte med gengivelse af de originale konstruktionstegninger.

Man kan altså her følge landets teknologiske udvikling og debatten herom i mere end 100 år af denne interessante periode af danmarkshistorien. De vigtigste publikationer i Ingeniørernes Danmarkshistorie er:

  • Ingeniøren (det oprindelige), 1892–1966
  • Tidsskrift for Ingeniør- & Bygningsvæsen, 1906–1975
  • Ingeniørens Ugeblad, 1957-1975
  • Ingeniøren (det nuværende ), 1975-2005