Ordblindeforeningen

Ordblindeforeningen

Adgang
Fri adgang
Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark er en medlemsforening og driver sine lokale aktiviteter gennem en række kredse.

Henvender sig også specielt til unge. Dysleksi Ungdom (DU) er en underafdeling af Ordblinde / Dysleksiforeningen i Danmark og har fokus på ordblinde i alderen 16-30 år.