Læs for sjov (afsluttet)

Læs for sjov var et projekt, hvor Hjørring Bibliotekerne samarbejdede med SFO’erne i Hirtshals, Horne og Tornby om at skabe læsemiljøer og læseglæde i SFO’erne.

Projekt fra 2020-2021. Titel: Læs for sjov

Læs for sjov (afsluttet)

August 2020- november 2021 

Læs for sjov var et projekt, hvor Hjørring Bibliotekerne samarbejdede med SFO’erne i Hirtshals, Horne og Tornby om at skabe læsemiljøer og læseglæde i SFO’erne.  

Projektet modtog støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens program: ”Læselyst og læsefællesskaber for børn i indskolingens fritidstilbud”. 

Projektet modtog 162.000 kr, hvoraf størstedelen var øremærket indkøb af læsematerialer til de medvirkende SFO’er og en mindre andel gik til etablering og indretning af læsemiljøer i SFO’erne.  

Formål  

Dette projekt har til formål at skabe begejstring, glæde og gode, litterære oplevelser for børn i SFO´erne i Tornby, Horne og Hirtshals. Projektet skal i samarbejde med børnene udvikle en palette af spændende formidlingsaktiviteter, et lækkert, fysisk miljø og udvikling af bogpakker, der er passende til børnenes læseniveau. Dette skal indbyde til læsefællesskaber, gode oplevelser og fordybelse, for dermed at styrke børnenes læselyst, fantasi og kreativitet. 

Indhold 

SFO’erne besøgte Hjørring Bibliotek for at få inspiration til indretning af hyggelige læsemiljøer. Efterfølgende arbejdede SFO’erne selv med at skabe læsemiljøerne.  

Forskellige læseaktiviteter i SFO’erne og på biblioteket.  

SFO’erne fik besøg af en bibliotekar på et personalemøde, der fortalte om børns læsning, og om hvordan det pædagogiske personale kan understøtte børns læselyst og læseglæde i SFO’en. 

Biblioteket indkøbte materialer af to omgange til SFO’erne. Indkøbet tog udgangspunkt i ønsker fra personale og børn. Biblioteket lavede en skriftlig præsentation af materialerne til SFO-personalet, da det ikke var muligt at mødes fysisk.