Kom godt i gang med Læsekredse

Forslag, idéer og inspiration

Generelt

 • Aftal, hvor og hvor tit I skal mødes.
 • Det kan være en god idé med en ordstyrer, evt. kan posten gå på omgang. Ordstyreren sikrer, at alle deltagerne bliver hørt, får ordet i rækkefølge og befinder sig godt i diskussionen.
 • Ordstyreren – eller et andet medlem – kan forberede sig til mødet ved f.eks at læse anmeldelser af bogen. De følger med i bogkasserne eller kan fås hos bibliotekaren. Man kan læse om forfatterskabet og finde analyser bl.a. på www.litteratursiden.dk

Start af diskussion

 • Ordstyreren byder velkommen.
 • Ordstyreren kan bede medlemmerne give deres umiddelbare indtryk af bogen bordet rundt – så får alle sagt noget fra begyndelsen. På den måde finder I også ud af, hvilke emner i bogen, der interesserer jer – og dem kan I efterfølgende diskutere.

Spørgsmål til diskussion

 • Hvilken genre er bogen? (F.eks. krimi, biografi/ selvbiografi, rejseskildring – eller måske en blanding af flere genrer?)
 • I hvilken tid og på hvilket sted foregår handlingen (Er tid og sted vigtige for fortællingen? Hvorfor/ Hvorfor ikke?
 • Hvad er bogens tema/ temaer (Hvilke emner taler bogen om?)
 • Hvad synes I om sproget? Er bogen godt skrevet? 
 • Hvorfor/ hvorfor ikke? Er sproget svært eller nemt?
 • Holder historien? "Hænger bogen sammen"?
 • Er personerne troværdige? Sker der en udvikling hos dem gennem fortællingen? Hvad synes I om bogens hovedperson/ hovedpersoner? Hvad er forfatterens hensigt med at fremstille personerne sådan?
 • Hvordan er relationerne mellem personerne i fortællingen?
 • Er miljøet i romanen godt beskrevet? Hvorfor/ hvorfor ikke?
 • Hvad tror I, forfatteren vil sige med fortællingen?

Hvilken oplevelse gav bogen?

 • Har bogen relevans for jer?
 • Ligner bogen andre bøger, I har læst? Hvem skriver også sådan?
 • Hvis I har læst andre bøger af samme forfatter, hvordan placerer bogen sig så i forfatterskabet?
 • Afslutning

Husk, at det skal være sjovt.

 • Husk, at alle er ansvarlige for at diskussionen bliver god!
 • Respektér de andres synspunkter.