Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC (Pædagogisk læringscenter)

Projektets formål er at fremme lystlæsning i fritiden, understøttet af PLC, via et styrket samarbejde med folkebiblioteket og medinddragelse af eleverne i indkøb og aktiviteter.

Til fremme af dette lægges der særlig vægt på:
- Elevernes medbestemmelse (særligt i forhold til indkøb af materialer, valg af forfatter mm.).
- Bøger der ”passer” i forhold til elevernes egne interesser og læseniveau.
- Elev-til-elev-formidling. Eleverne skal inspirere og formidle til hinanden.
- Et indbygget konkurrenceelement, der skal være motiverende for læsningen.
- Forfattermødet: Det personlige møde med forfatteren.
- Den professionelle formidling af bøger til eleverne.

Indsatsen koncentreres særligt til efteråret 2020 og foråret 2021. 

Projektet har fået støtte fra Puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen (Børne- og undervisningsministeriet).

Deltagere i projektet er: Børne- og Undervisningsforvaltningen, Bagterp, Muldbjerg, Sindal, Løkken og Hirtshals Undervisningssteder og Hjørring Bibliotekerne.

Kontakpersoner:
Anne Heidmann: anne.heidmann@hjoerring.dk     Tlf: 7233 4806
Mette Eich-høy: mette.eichhoey@hjoerring.dk     Tlf: 7233 4813