Projekt ”Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC”

Projektets ansøger er Børne- og Undervisningsforvaltningen, Hjørring Kommune.  Deltagere i projektet er Bagterp, Muldbjerg, Sindal, Løkken og Hirtshals Undervisningssteder. Hjørring Bibliotekerne deltager som tæt sparringpartner i projektperioden.

Formål:

Projektets formål er at fremme lystlæsning i fritiden, understøttet af PLC, via et styrket samarbejde med folkebiblioteket og medinddragelse af eleverne i indkøb og aktiviteter til fremme af læselysten. 


Til fremme af dette lægges der særlig vægt på: 

 • Elevernes medbestemmelse (særligt i forhold til indkøb af materialer, valg af forfatter mm.).
 • Bøger der ”passer” i forhold til elevernes egne interesser og læseniveau.
 • Elev-til-elev-formidling. Eleverne skal inspirere og formidle til hinanden.
 • Et indbygget konkurrenceelement, der skal være motiverende for læsningen.
 • Forfattermødet: det personlige møde med forfatteren.
 • Den professionelle formidling af bøger til eleverne.

Indhold:

 
Indsatsen koncentreres særligt til efteråret 2020 og foråret 2021. 
Målgruppen er 5. klasserne på de deltagende skoler. 

Med udgangspunkt i elevernes ønsker til genrer, besøger bibliotekarer fra Hjørring Bibliotekerne de deltagende skoler og laver booktalks, der skal inspirere eleverne til videre læsning. Eleverne udvælger herefter de bøger, der skal indkøbes til blandede bogkasser, som cirkulerer mellem klasserne på de deltagende skoler.

 
PLC understøtter indsatserne via én eller følgende aktiviteter: 
 • Skrivning af fanfiction
 • Udarbejdelse af booktrailers
 • Udarbejdelse af udstillinger
 • Oprettelse af læseklub
 • Understøttelse af elevinitierede ideer til arbejdet med den læste litteratur

I foråret 2021 gennemføres forfatterbesøg for alle 5 skoler. Forfatterbesøgene understøttes igen af PLC, som sammen med eleverne vil gennemføre forskellige tiltag til fremme af læselysten. 

Hjørring Bibliotekerne tilbyder eleverne at deltage i ”readathons”. 

I efteråret 2021 evalueres projektet, og erfaringerne præsenteres for kommunens øvrige PLC-medarbejdere.

Projektet er støttet af Puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen (Børne- og undervisningsministeriet).