Demokrati-fitness (afsluttet)

Afsluttet projekt

Demokrati er ligesom at spille guitar, cykle eller dyrke yoga: Alle kan lære det, men man skal øve sig, hvis man vil være god til det! Det er tanken bag ”Demokrati Fitness”, som er en serie af sjove og tankevækkende træninger på 30 minutter, der gør os lidt bedre til at leve i et demokratisk samfund.

10 demokratimuskler

Demokrati-fitness består af motiverende og engagerende træning af de 10 demokratimuskler: empati, aktiv lytning, holdning, verbal selvtillid, kompromis, mobilisering, aktivist, nysgerrighed og mod. Eleverne bliver uddannet gennem korte og sjove træninger og kan efterfølgende bruge programmet med andre unge.

Ambitionen med programmet er at styrke unges hverdagsdemokratiske deltagelse og fællesskaber gennem træningscamps og ung-til-ung træning i demokratiske værdier og kompetencer.

Se de 10 demokratimuskler her.

Lær at være uenige sammen

Demokrati Fitness består af 10 træningssessioner af en halv times varighed med fokus på en række demokratimuskler – f.eks. at lytte til andres perspektiver, være uenige sammen, indgå kompromisser og anerkende andre holdninger end sin egen.

”Udviklingen i det danske samfund og verden viser os tydeligt, at vi ikke kan tage demokratiet for givet. Vi skal aktivt træne vores fælles evne til at indgå i demokratiets mange arenaer for at modgå øget polarisering, mistillid og ekkokamre. Særligt unge skal opleve, at de er inviteret med ombord med flere stemmer, der viser, at demokrati er summen af vores forskelligheder, og det skal opleves som både sjovt og meningsfuldt at bidrage til fællesskabet. Dét er træningsbanen for Demokrati Fitness” fortæller Zakia Elvang, Direktør Foreningen Demokrati Garage.

Aktivt medborgerskab

Et levende demokrati bygger på aktivt medborgerskab, både lokalt og nationalt. Kernen i Demokrati Fitness- programmet er at engagere unge til deltagelse, der hvor de bor, og har deres ungdomsliv i samarbejde med lokale aktører. Partnerne spænder fra boligforeninger, biblioteker, ungdomsklubber, ungdomsuddannelser og ungekulturhuse. Den nationale spredning partnere fra hele Danmark er afgørende for programmet, da det muliggør at flest mulige unge stemmer bringes i spil, og forankring lokalt fastholdes over tid tæt på unges hverdagsliv. Der er i følge initiativtagerne bag programmet endnu mulighed for en håndfuld ekstra partnerskaber, hvis unge i netop din kommune skal kunne gå til Demokrati Fitness i fremtiden.

”Vores politisk-juridiske styreform står stærkt i Danmark, men en demokratisk livsform kræver et vedvarende folkeligt engagement, hvor unge har mod og lyst til at deltage. Derfor har vi brug for et innovativt initiativ som Demokrati Fitness, der kommer rundt til unge i hele landet gennem lokale foreninger, sportsklubber, almennyttige boligområder, skoler, biblioteker mv.”, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

Læs mere om demokratifitness her.

Fakta om projektet

Nordea-fonden støtter Foreningen Demokrati Garage med 3.282.500 kroner til et toårigt demokratiprojekt, der hedder: Demokrati Fitness for unge i hele Danmark.

Med 3,2 mio. kr. fra Nordea-fonden lanceres et nyt, nationalt træningsprogram, der over to år vil uddanne 1.000 unge Demokrati Fitness instruktører – målet er, at 40 af disse unge skal komme fra Hjørring Kommune. På landsplan er succeskriteriet at styrke 10.000 unges demokratiske selvtillid og lyst til deltagelse. Træningsprogrammet drives af Demokrati Garage og 20 lokale partnere i hele landet, som står klar til at skabe lokale træningspas, hvor demokratimuskler bliver trænet.

Der er 15 partnere i programmet

• Aarhus Bibliotekerne/Dokk1 – kontakt: Lisbeth Overgaard Nielsen loniel@aarhus.dk
• Albertslund Kommune – kontakt: Anne Mette Holme Bertelsen anne.mette.holme.bertelsen@ albertslund.dk
• Boligforeningen AAB – kontakt: Pia Skov psk@aab.dk
• Byens hus, Roskilde Kommune – kontakt: Kathrine Krone kathrinekl@roskilde.dk
• Frederiksberg Gymnasium – kontakt: ma@frederiksberggymnasium.dk
• Faaborg-Midtfyn Kommune – kontakt: My Gaarde Andreassen mygan@fmk.dk
• Hjørring Bibliotekerne – kontakt: Kirsten Boelskifte Jensen kirsten.boelskifte@hjoerring.dk
• Københavns åbne Gymnasium/VALGBY – kontakt: Mads Strarup mp@adm.kg.dk
• Næstved Bibliotek & Borgerservice – kontakt: Martin Rovang Jensen mrojen@naestved.dk
• Rebild Ungdomsskole – kontakt: Jens Skov Jørgensen ijsjo@rebild.dk
• Sammen om hinanden – Boliggården, Børnedemokratiet og SSP (Østifterne) – kontakt: Kirstine Helene Lindberg khl@boliggaarden.dk
• Thisted Kommune - KulturRummet i Thy og DemokraTour – kontakt: Jakob Lundbye JakobLundbye@hotmail.com
• Ung Sorø, Sorø Kommune – kontakt: Ida Damkjær Jensen idj@soroe.dk