Op på den store klinge (afsluttet)

- Kulturtjeneste i Hjørring Kommune
 
 
Projektet strækker sig over perioden fra 2015 til udgangen af 2017. Dets overordnede idé er at sætte spot på samarbejdet mellem Hjørrings
kulturinstitutioner og skoler/dagtilbud.
Ideen til projektet er skabt i samarbejde mellem Hjørring Musiske Skole, Hjørring Bibliotekerne, BU-forvaltningen og er støttet af Kulturstyrelsen.

Projektets MÅLSÆTNING er:
 • At styrke relationerne og samarbejdet mellem Hjørrings
 • skoler/dagtilbud og de lokale kulturtilbud, så kultursektorens
 • lærings- og dannelsespotentialer i højere grad udnyttes og
 • udvikles
 • At skoler/dagtilbud i højere grad åbner sig og tænker kunst/
 • kultur ind i forhold til læring og formidling
 • At styrke læringsdimensionen i kulturinstitutionernes tilbud så
 • de bedre matcher skoler/dagtilbud
 • At styrke markedsføring og koordinering af kulturtilbuddene i
 • Hjørring

Samarbejdende kulturinstitutioner er:

 • NORDSØEN OCEANARIUM
 • VENDSYSSEL KUNSTMUSEUM
 • VENDSYSSEL HISTORISKE MUSEUM
 • VENDSYSSEL TEATER
 • DET GRAFISKE VÆRKSTED
 • HERREGÅRDEN ODDEN/WILLUMSEN
 • -SAMLINGEN
 • HJØRRING TEATER
 • HJØRRING BIBLIOTEKERNE
 • HJØRRING MUSISKE SKOLE


Kontaktpersoner:
Hjørring Musiske Skole; Lina Franke Hedegaard, koordinator
Hjørring Bibliotekerne; Tone Lunden, projektgruppen

Bibliotekets kontaktpersoner:
Gitte Larsen
Tone Lunden