Læsefamilier

Hjørring Bibliotekerne har sammen med bibliotekerne i Aalborg, Rebild og Brønderslev fået tilsagn om støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udviklet et bud på litteraturoplevelseskasser til travle børnefamilier. I 2018 lancerer bibliotekerne projektet Læsefamilier, der skal gøre det nemmere og sjovere for børnefamilier at gøre brug af litteraturen.

Udvalgte nordjyske familier skal i projektperioden læse sig igennem nøje sammensatte kasser med litteratur, og som familie og med udgangspunkt i bøgerne, skal de løse opgaver og udfordringer, der kan vinde dem point og præmier.
Hele sigtet med projektet er at ændre læsevanerne hos familier med børn. Undersøgelser viser, at en moderne familie gennemsnitligt bruger sølle otte timer sammen, og at tiden ofte bruges foran fjernsynet eller med snuden i hver sin smartphone eller tablet.
Nu vil bibliotekerne forsøge at få familierne til at tænke læsning som en social aktivitet og via litteraturen og øvrige bibliotekstilbud hjælpe familier til nærvær og kvalitetsoplevelser i hjemmets trygge rammer.
Projektet læsefamilier støttes med 247.414 kroner og er bare et af mange aktuelle projekter, der alle sigter mod at påvirke danskernes læselyst.

Kontaktperson:
Anne Heidmann: anne.heidmann@hjoerring.dk Tlf: 7233 4806