Bogen i bevægelse – på Hjørring og Frederiksberg Bibliotek (afsluttet)

”Kom og flyv en tur i rumraketten”, - det var tilbuddet til alle førskolebørn i Hjørring Kommune i efteråret 2015. Ligeledes fik børnene i Frederiksberg tilbud om at besøge installationen Monsterhuset med de mange sjove og småuhyggelige effekter. De to installationer, som var centralt placeret på de to kommuners børnebiblioteker, gav de besøgende børn masser af timers leg og mulighed for sprogudvikling gennem samtale, leg og oplæsning. Installationernes formål var at sætte fokus på børns relationer til litteraturen og at bidrage til førskolebørns sproglige udvikling, - alt sammen en del af Projektet Bogen i bevægelse, et udviklingsprojekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

At styrke den sproglige udvikling og nye formidlingsgreb
Hovedformålet med projektet Bogen i bevægelse har været at sætte fokus på børns relationer til litteraturen samt styrke førskolebørns sproglige udvikling. Ønsket har været at bringe bogen og barnet tættere sammen i det daglige biblioteksliv, - at sætte bøgerne i fokus for at gøre læsningen til en social og lærerig oplevelse. Samtidig har projektet fokuseret på sprogstimulering af førskolebørnene ved hjælp af nye formidlingsgreb, hvor mødet mellem børn-børn og børn-voksne er udsprunget af bøgernes universer.

I projektet er der udarbejdet to installationer Rumraketten og Monsterhuset. Begge installationer er designet ud fra en fælles diskussion med deltagelse af bibliotekspersonale og scenografer: Hjørring Bibliotekerne har haft hovedansvaret for at udarbejde Rumraketten, mens Frederiksberg Bibliotek har udarbejdet Monsterhuset.

Nu letter vi
Rumraketten, der er designet af udstillingsscenograf Annemarie Fiig, var udformet som en 2,5 meter høj rumraket, som børnene kunne kravle ind i. Rumraketten kunne ”styres” via et kontrolpanel med diverse knapper, og tilknyttet raketten var desuden udklædningstøj, så børnene fik mulighed for at klæde sig ud som astronauter. Til raketten hørte også små bænke udformet som bløde, hvide skyer. Herpå kunne børn og voksne sidde, læse i en bog eller få sig en snak om rumfart, planeter og solsystemet.

Rumraketten blev besøgt af både børnehavebørn med deres pædagoger og børn i selskab med deres familie. Børn og voksne kunne sammen gå på opdagelse og tage på rumrejse ud i biblioteksrummet. Installationen indbød hermed børn og voksne til at indgå i samtaler omkring rummet, universet og ikke mindst bogens forunderlige verden. 
Samtidig blev der aktivt gennem leg arbejdet med at styrke den sproglige udvikling hos børnene.
Udover at lege og tage på oplevelse i rumraketten var der udarbejdet fire forskellige emneposer, som børn og voksne kunne låne på biblioteket. Posernes emner var følgende; Rejsen til Jorden, Rumrejsen, Robotternes verden og Rejsen ud i rummet. Disse poser var lavet i samarbejde med en sprogkonsulent fra Hjørring Kommune. I alle poser var der relevant litteratur, gode sproglege og spændende effekter samt en vejledning til, hvordan man kunne arbejde med posens indhold.

Lækker monstersuppe
Monsterhuset, der er udarbejdet af scenograf Veija Luukkonen, var udformet som et monsterunivers. Inden udarbejdelsen af Monsterhuset havde scenografen et møde med en førskole-gruppe, der blandt andet lavede monstertegninger og fortalte om hvad de synes er uhyggeligt. Et møde der førte til flere af de aktiviteter og udtryk der blev brugt i Monsterhuset.
Omdrejningspunktet i installationen var modsætningen mellem den virkelige verden og monstrenes verden. Det giver et fokus på nysgerrighed, dialog med voksne og andre børn samt sprogudvikling. 
Samtidig har der været fokus på at installationen lægger op til en række urlege. F.eks. far, mor og børn, udklædning og køkkenleg. Dette blev bl.a. understøttet af Monster-TV, hvor børnene kunne fortælle monsternyheder, køkkenet med ulækkert mad, sengen hvor monstrene boede under og kufferten hvor mini-monstrene boede.

Projektet var støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.