Billede fra Unsplash
Billede fra Unsplash

Lokaldemokrati

09.11.21
Demokrati er meget mere end et kommunalvalg eller et folketingsvalg.

Den danske teolog og højskolemand Hal Koch kalder det i sin klassiker ”Hvad er demokrati?” for en livsform.

Demokrati udøves nemlig også i vores hverdagsliv, når vi laver aftaler, deltager i foreningsarbejde eller blot bliver enige om, hvad vi skal have til aftensmad.

Demokrati er vejen til medbestemmelse og medindflydelse både i det store og det små, i det nære og på afstand.

En øget forståelse for lokalpolitik og viden om lokalpolitik er nøgleparametre i forhold til at øge deltagelsen i og opbakningen til lokaldemokratiet.
Læs mere i rapporten fra Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd fra 2017.

Vi har her samlet en håndfuld bøger, som på hver deres måde handler om vores dagligdagsdemokrati, og hvordan du kan få indflydelse på din hverdag og udviklingen i dit lokalområde.

Fra bibliotekernes fælles nationale webkampagne: Demokrati i det digitale

Materialer