Anbefalinger fra avisen
Anbefalinger fra avisen

Anbefalinger fra avisen: Opera i den ikke alt for gyldne danske ”Guldalder”

25.10.22
Dansk teater fejrer 300 år her i 2022. Derfor sætter en række af landets kulturinstitutioner særligt fokus på skuespil, ballet, opera og anden scenekunst – bl.a. Hjørring Bibliotekerne, hvor udviklingskoordinator Kirsten Boelskifte-Jensen anbefaler en spændende bog om opera i Guldalderens København. 

Kirsten anbefaler "Opera i den ikke alt for gyldne danske ”Guldalder”

Kirsten har læst Henrik Engelbrechts ”Opera i Guldalderens København” fra 2017 og fortæller:
- Guldalderen – hvad var det for en størrelse? Helt konkret er det betegnelsen for en periode mellem ca. 1800 og 1864, fyldt med kontraster. På den ene side en lykkelig tid, rig på ånd og tanke – og samtidig en periode præget af samfundsmæssige spændinger, hvor Danmark mistede sin flåde, København blev bombarderet, og landet var i store økonomiske udfordringer. Hvor Danmark måtte afstå Norge, Enevælden blev erstattet af Grundloven, og hvor vi i krigen i 1864 mistede Slesvig og Holsten. På ca. 64 år forvandlede Danmark sig fra at være en Nordatlantisk stormagt til et fattigt lilleputland.

Blomstrende kultur og elendige, sociale forhold

Når det alligevel giver mening at tale om en ”Guldalder”, skyldes det periodens litteratur, kunst og arkitektur. I perioden blomstrede nationalfølelsen, og store navne i dansk kulturliv prægede tiden – bl.a. B.S. Ingemann, N.F.S. Grundtvig, H.C. Andersen, Søren Kierkegaard, Bertel Thorvaldsen, Adam Oehlenschläger og Johanne Louise Heiberg. Engelbrechts bog beskriver både tiden, kontrasterne og kunsten. Han giver gode, malende beskrivelser af de elendige sociale forhold i København i perioden, med den dårlige hygiejne, larmen, sygdommene, drikkeriet og kriminaliteten – som en modvægt til tidens smukke, prangende og filosofiske kunst.

”Hyld scenekunsten på tværs”

Engelbrechts bog er et fantastisk, flot værk, der henvender sig til både skønlitterære og faglitterære læsere. Bogen er skrevet i et let, aktualiseret sprog og har samtidig masser af kildehenvisninger, der er en guldgrube for dem, som vil dykke ned i emnet. Når bogen med sine godt fem år på bagen både er anbefalelsesværdig og højaktuel skyldes det, at dansk teater fejrer 300-års jubilæum i år. Her i Hjørring bliver det bl.a. markeret ved et arrangement med Vendsyssel Teater, Sangkraft Hjørring og Hjørring Bibliotekerne, hvor vi med hver vores fokusområde hylder scenekunst på tværs af skuespil, sang og litteratur. Arrangementet hedder ”Hyld scenekunsten på tværs” og kommer til at foregå på Vendsyssel Teater torsdag d. 27/10 kl. 19.

Materialer