Forside til bogen Bornholm besat af Jesper Gaarskjær
Forside til bogen Bornholm besat af Jesper Gaarskjær

Den forsinkede befrielse

25.03.21
75-året for russernes afrejse fra Bornholm

5. maj 1945 jublede bornholmerne sammen med resten af Danmark. Men den bornholmske glædesrus efter de 5 års besættelse varede kort. Den 7. maj bombede russerne Rønne og Nexø. Russerne blev på øen i næsten et år. Bornholmerne følte sig svigtede.

Ved befrielsen i 1945 ville den tyske kommandant kun overgive sig til britiske soldater, hvorefter de sovjetiske styrker bombede Rønne og Nexø. Den 9. maj overgav tyskerne sig til de sovjetiske styrker, der først forlod Bornholm d. 5. april 1946. 

Hvilken rolle spillede Bornholm for tyskerne – og for russerne?

I krigens sidste fase tjente øen som mellemstation for de tyskere, der flygtede for de sovjetiske hære. Disse stod den 5. maj langs hele Østersøens sydkyst. Bornholm var russisk interesseområde, men den tyske kommandant ville ikke overgive øen til russerne, da den stadig brugtes ved evakueringen, nu af tropper indesluttet ved Weichselflodens munding.

Den 7. maj 1945 bombede russerne Rønne og Nexø. Ti mennesker omkom, 35 blev såret og talrige bygninger beskadiget. Ny bombning blev varslet, og både amtmand og modstandsbevægelse søgte gennem den danske regering at formå englænderne til at sende en nok så lille gruppe til øen, for at tyskerne kunne overgive sig til denne. Men englænderne ønskede grønt lys fra den øverstkommanderende Eisenhower, og det kom ikke. Da kommandanten fortsat ikke ville overgive sig til russerne, bombedes Rønne og Nexø igen den 8. maj. Nu var byerne blevet evakueret, og derfor omkom ingen, men ca. 800 huse blev ødelagt og næsten 3000 beskadiget. Næste dag trådte den totale tyske kapitulation i kraft, og en russisk styrke gik i land uden at møde nogen modstand. Den blev til 1946. 

Genopbygningen

Med svensk bistand blev de to byer genopbygget, men bornholmerne følte sig svigtet – ikke mindst fordi de i radioen kunne lytte til det øvrige lands befrielsesglæde, mens de selv blev bombet. Men ikke en lyd om Bornholm.

(Kilde: Lex.dk)

Aktuel bogudgivelse: Thomas Kofoed Poulsen: 'Russertiden - de sidste vidner', 2021 (Forlaget Brian Christensen)

Journalist Thomas Kofoed Poulsen er selv bornholmer og opvokset op med personlige beretninger om denne særlige periode i Bornholms historie. Hans morfar fortalte ham om de russiske bombardementer og evakueringen fra ejendommen i Knudsker til Østerlars, samt de uventede besøg af både tyske flygtninge og russiske soldater. På baggrund af en omfattende research giver Thomas Kofoed Poulsen ordet til de sidste overlevende vidner i bogen, som udkom d. 22. marts 2021.

Vidnesbyrd i børnehøjde: 'Mit hus – den dag freden forsvandt', 2015 (Jensen & Dalgaard)

Vidnesbyrd i børnehøjde finder man også i den smukke og bevægende billedbog ’Mit hus – den dag freden forsvandt’ (2015). En lille pige fortæller, hvordan hun oplever krigens afslutning på Bornholm, hvor tyskerne ikke vil overgive sig, og hvor russerne derfor bombarderer Rønne og Nexø. Pigens forældre og mange andre mister alt, men deres hus bliver genopbygget efter krigen. Tegnet og fortalt af illustrator Anna Margrethe Kjærgaard, so har dokumenteret sin mors, Kirsten Kjærgaards, barndomserindringer. Smuk og rørende fortælling.

Vidnesbyrd på Filmcentralen.dk: Russerne på Bornholm. (67 min.) Filmen er kommenteret af mennesker, som kan huske de bevægende dage.

Materialer