Genforeningen - 1920 - 2020

24.05.20
Genforeningen af Sønderjylland med Danmark i 1920 blev muliggjort af Tysklands nederlag i 1. verdenskrig.

Genforeningen fandt sted i juni 1920 efter et forløb, der tog sin begyndelse i oktober 1918, da Tyskland erkendte sit nederlag og bad om våbenhvile. Den blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til stor politisk debat, da mange ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.
I år fejres 100 året for Genforeningen i 1920.

Du kan få historien om genforeningen genopfrisket i videoen her:

Hvis du vil vide mere om Genforeningen i 1920 eller skal skrive en opgave så er her fri adgang til relevante databaser:

Danmarkshistorien.dk
Nyt tema om genforeningen - grænsedragning og afstemningen

Faktalink.dk
En glimrende oversigtsartikel om genforeingens baggrund, proces, betydning og videre perspektiv. 
Artiklen har desuden gode referencer til videre informationssøgning

FilmCentralen
20 samtidige filmklip om forskellige aspekter af Genforeningen

Det Kongelig Bibliotek - Fotos fra Genforeningen
Hvis du søger et foto fra Genforeningen så er Det Kongelige Biblioteks samling et godt sted at starte. 

Materialer