Billede fra Ungekulturens Topmøde. Fotograf Trine Demant
Billede fra Ungekulturens Topmøde. Fotograf Trine Demant

Demokratitræning for unge - nyt nationalt træningsprogram

01.07.21
10.000 unge styrker deres demokratimuskler i nyt landsdækkende Demokrati Fitness program.

Demokrati Fitness

Med 3,2 mio. kr. fra Nordea-fonden lanceres et nyt, nationalt træningsprogram, der over to år vil uddanne 1.000 unge Demokrati Fitness instruktører. Målet er at styrke 10.000 unges demokratiske selvtillid og lyst til deltagelse. Træningsprogrammet drives af Demokrati Garage og 20 lokale partnere i hele landet, som står klar til at skabe lokale træningspas, hvor demokratimuskler bliver trænet.

Demokratitræning for unge fra Hjørring til Albertslund

Demokrati Garage i Nordvest-kvarteret i København vil i samarbejde med lokale samarbejdspartnere i hele Danmark, fra biblioteker, almene boligorganisationer og ungdomsskoler sikre, at et bredt udsnit af unge i Danmark får et nyt tilbud i kalenderen de kommende år. Ambitionen med programmet er at styrke unges hverdagsdemokratiske deltagelse og fællesskaber gennem træningscamps og ung-til-ung træning i demokratiske værdier og kompetencer.

Lær at være uenige sammen

Demokrati Fitness består af 10 træningssessioner af en halv times varighed med fokus på en række demokrati muskler – f.eks. at lytte til andres perspektiver, være uenige sammen, indgå kompromisser og anerkende andre holdninger end sin egen.

”Udviklingen i det danske samfund og verden viser os tydeligt, at vi ikke kan tage demokratiet for givet. Vi skal aktivt træne vores fælles evne til at indgå i demokratiets mange arenaer for at modgå øget polarisering, mistillid og ekkokamre. Særligt unge skal opleve, at de er inviteret med ombord med flere stemmer, der viser, at demokrati er summen af vores forskelligheder, og det skal opleves som både sjovt og meningsfuldt at bidrage til fællesskabet. Dét er træningsbanen for Demokrati Fitness” fortæller Zakia Elvang, Direktør Foreningen Demokrati Garage.

Lokal forankring i centrum

Et levende demokrati bygger på aktivt medborgerskab, både lokalt og nationalt. Kernen i Demokrati Fitness- programmet er at engagere unge til deltagelse, der hvor de bor, og har deres ungdomsliv i samarbejde med lokale aktører. Partnerne spænder fra boligforeninger, biblioteker, ungdomsklubber, ungdomsuddannelser og ungekulturhuse. Den nationale spredning partnere fra hele Danmark er afgørende for programmet, da det muliggør at flest mulige unge stemmer bringes i spil, og forankring lokalt fastholdes over tid tæt på unges hverdagsliv. Der er i følge initiativtagerne bag programmet endnu mulighed for en håndfuld ekstra partnerskaber, hvis unge i netop din kommune skal kunne gå til Demokrati Fitness i fremtiden.

”Vores politisk-juridiske styreform står stærkt i Danmark, men en demokratisk livsform kræver et vedvarende folkeligt engagement, hvor unge har mod og lyst til at deltage. Derfor har vi brug for et innovativt initiativ som Demokrati Fitness, der kommer rundt til unge i hele landet gennem lokale foreninger, sportsklubber, almennyttige boligområder, skoler, biblioteker mv.”, siger Christine Paludan-Müller, uddelingschef i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

For yderligere information kontakt Kirsten Boelskifte Jensen lige her.