Salen i Hjørring

Regler for anvendelse af Metropolens mødesal

Regelsættet er udarbejdet i overensstemmelse med den mellem Hjørring Kommune og A. Enggaard indgåede lejekontrakt

 

Brugere

Salen kan udlejes til lokale foreninger med hjemsted i Hjørring Kommune, institutioner, organisationer og private virksomheder.
Salen kan ikke benyttes til arrangementer af privat karakter, og heller ikke til foreningers kontinuerlige virksomhed.


Deltagertal

Højeste deltagerantal afhænger af arrangementets art, og salens møblering.
Dog er det maksimale antal deltagere 150 inkl. arrangører og optrædende under hensyn til brandmyndighedsforskrifterne.


Udstyr

Der stilles højttaleranlæg og projektor/lærred/pc  til rådighed.  Øvrigt udstyr skal aftales med biblioteket.
 

Regler for benyttelse af Salen

Det er lejers ansvar, at sal, inventar og udstyr behandles med omhu.  Lejer hæfter for erstatning af eventuelle skader. 
Der er kun adgang til det lejede lokale. 
Biblioteket påtager sig intet ansvar for medbragte ting, det være sig beklædning, og værdigenstande eller andet udstyr. 
Arrangementer må ikke uden særlige aftaler slutte senere end aftalt. 
Eventuel afgift til KODA for offentlig anvendelse af beskyttet musik skal betales  af brugeren.

 

Teknisk hjælp

Hvis du som lejer af Salen har behov for teknikerhjælp, har vi en aftale med Funky Sound.
De tilbyder at have en mand tilstede under afvikling af arrangementet.

Du skal som lejer af Salen selv kontakte firmaet for nærmere aftale, inkl. pris for teknisk hjælp:
Funky Sound: Tlf.: 28 34 33 89

Pris

Aftenarrangement i tidsrummet efter kl. 18 koster kr. 1.500 (max. 4 timer) incl. Rengøring og oprydning.
Arrangement i tidsrummet 08-18 koster 600 kr. (max. 4 timer) og 250 kr. pr. efterfølgende time inkl. rengøring og oprydning.
Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring tillægges dette prisen.

 

Administration

Salen bookes/lejes ved henvendelse til bibliotekets sekretariat tlf 72 33 48 10 eller pr. mail: bibliotekerne@hjoerring.dk
Arrangementer kan tidligst bookes 1 år før afholdelse.

 

Nøgler

Ved arrangementer udenfor bibliotekets åbningstid udleveres nøgle (mod kvittering og betaling af depositum 200 kr.) i bibliotekets ekspedition.
Nøglen skal afleveres efter arrangementets afholdelse i "Afleveringsautomaten" på vej hen til trappen, til højre for indgangen til biblioteket. (Se billedet øverst på siden).
 

Aflysninger

Gennemføres arrangementet ikke skal dette meddeles biblioteket senest dagen før den aftalte dato. Ved aflysninger betales 100 kr. i administrationsgebyr.