Vil du være med i en læsekreds?

Så henvend til biblioteket.

Vi får indimellem henvendelser fra lånere, som gerne vil være med i en læsekreds.

Derfor tilbyder vi at formidle kontakt mellem interesserede:

  • Læsere der ønsker at danne en læsekreds med andre.
  • Eksisterende læsekredse, der ønsker nye medlemmer.

Henvendelse til:
Frederik Christian Nielsen
mail: frederik.christian.nielsen@hjoerring.dk

Oplys navn, adresse, tlf, email. 
Når vi har tilstrækkelig mange interesserede sender vi jeres oplysninger til en af jer og beder vedkommende om at samle jer og få en snak om jeres kommende læsekreds. 

Det kan foregå på biblioteket eller privat alt efter ønske.