Sprogcafé / Café Chat

Kom til Sprogcafé, og tal på dansk!

Tirsdag kl. 16-17, Hjørring Bibliotek / Tuesdays at 16-17, Hjørring Library.

Sprogcafé for alle, der har lyst til at møde nye mennesker og tale sammen PÅ DANSK om livet og dagligdagen.

  • Det koster ikke noget
  • Vi gi'r kaffe/te
  • Ingen tilmelding, bare mød op
  • Tilbuddet er for voksne.
  • Børn kan evt. lege i børnebiblioteket – eller deltage i Dansk Flygtningshjælps Leg & Læringsklub

 

Language Café for anybody who wants to meet new people and have a chat about everyday things - PÅ DANSK!

  • It's for free
  • There is coffee/tea
  • No need to sign up, just turn up
  • It's for adults
  • Kids can play in the childrens library – or join the Play and Learn Club by Dansk Flygtningehjælp
 
Vi mødes på Hjørring Bibliotek / Lets meet at Hjørring Library:
 
 
Hvis du har spørgsmål, så ring eller skriv til / For further informations - contact:
 
 
Lone Due Bak, tlf: 7233 4827, lone.due.bak@hjoerring.dk