Lektørudtalelse

Forfatter: Finn Windfeldt Hansen

Anvendelse/målgruppe/niveau

Wannsee, mondæn forstad i Berlin, hvor 15 topnazister d. 20. Januar 1942 afholdt en konference om "die Endlösung", folkemordet på Europas jøder. En historisk redegørelse der i faglitterær 2. verdenskrig-sammenhæng sigter smalt og "dybt" om end alle seriøst interesserede kan læse med. Omslagets sorte svastika-symbol på rød-hvid baggrund med undertitel sender alle nødvendige signaler

Beskrivelse

Mark Roseman, professor i historie ved University of Indiana, USA, forholder sig analytisk reflekterende til de (få) faktuelle oplysninger der foreligger om mødet udover selve "Wannsee-dokumentet". Roseman kredser endvidere om ideologi, bevæggrunde m.v. som førte fra chikane, forfølgelse, stigmatisering og grov vold til det systematiske folkemord, et accelererende forløb fra "die Machtübernahme" i 1933 til "der Untergang" 12 år senere. Udover at se konferencen som en mulig katalysator for en allerede igangsat proces diskuterer Roseman den tillige i en historiografisk kontekst

Sammenligning

Dansk litteratur om emnet har hidtil måtte findes i større og bredere funderede værker. Bibliotek.dk rummer få og overvejende tysksprogede monografier samt enkelte danske tidsskrift- og avisartikler. Se i øvrigt også: www.ghwk.de, site for "Haus der Wannsee-Konferenz Gedenk- und Bildungsstätte" med info og links til diverse publikationer m.v

Samlet konklusion

En kort, stram tematisk udgivelse, nærmest et langt historisk essay, om afgørende, grusomme for ikke at sige diabolske beslutninger truffet i smukke og fashionable rammer