Lektørudtalelse

Forfatter: Erik Nicolaisen Høy

Kort om bogen

Ny indfaldsvinkel og ny viden om Holocaust for historisk interesserede

Beskrivelse

Bogen ser masseudryddelsen af jøder i Østeuropa som en konsekvens af Hitlers tankegang og verdenssyn: Jøde-bolsjevikkerne blev anset som en forhindring for sikring af fødevareforsyningen. Og Holocaust blev først mulig efter en demontering af de erobrede stater og ved at gøre dem til statsløse zoner. Bogen er illustreret med en kort over geografien under 2. verdenskrig. Afslutningsvis et kapitel om hvordan Holocaust blev brugt i efterkrigstiden, historien omfortolket og visse elementer helt fortrængt

Vurdering

Bogen bibringer en omfattende mængde ny viden ikke bare om Holocaust, men også om Østeuropa. Detaljeringsgraden er høj, og der er mange nuancer og facetter fra land til land, fra region til region, fra befolkningsgruppe til befolkningsgruppe. Det gælder både på det overordnede plan og eksemplerne. Mest interessant er måske gennemgangen af motiverne til hvorfor såvel ofre som bødler havde såvel sammenfattende som modsatrettede interesser i forskellige fremstillinger af Holocaust. Sprogligt let forståelig

Andre bøger om samme emne

Bogen uddyber forfatterens værk om slagmarkerne i Østeuropa under 2. verdenskrig Bloodlands, 2010, hvad angår Holocaust og sætter den ind i en større (øst)europæisk ideologisk og politisk kontekst. Modsat de snesevis af nyere bøger om Holocaust som hovedsagelig beskæftiger sig med enkeltskæbner eller delemner