Bibliotekernes Sprog- og Læsespor

Sammen styrker vi glæden ved sprog, litteratur og læsning

Bibliotekerne og dagtilbuddene står som vigtige institutioner i Danmark på området for de mindste børn. Igennem samarbejdet med forældrene har de to institutioner en afgørende rolle i udviklingen af børns sprog og kulturelle dannelse. Et afsæt som vil præge barnets trivsel, læsning og læring også i det videre skoleforløb. Derfor er det vigtigt, at alle barnets voksne arbejder sammen.

Bibliotekerne vil med Sprogsporet bruge kendskabet til børnelitteratur, sprogstimulering, læselyst og digital dannelse til at understøtte sprogarbejdet nationalt.

Målet er at støtte arbejdet med sprog ved at levere færdigpakkede sprogstimuleringsforløb, viden og materialer til fagpersoner og familier i alle samfundslag.

Tilbuddene samles her på den fælles hjemmeside laesesporet.dk for både professionelle og forældre. 
Her samler og styrker vi en lang række tiltag.

Konkret tilbyder bibliotekerne fagfolk og forældre sprogstimulerende aktivitetsforløb, nyheder, tips & tricks - både i analog og digital form. 

Arbejdet med at understøtte sprogstimuleringen udføres både lokalt og nationalt med forskellige parter, som bibliotekerne inviterer med i samarbejdet.

Bibliotekernes Sprog- og Læsespor drives i regi af de 6 centralbiblioteker i Danmark. Udviklingen af Sprogsporet er gjort mulig med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.