Lån/leje af lokaler

Bibliotekerne har lokaler og sale, som kan lånes eller lejes.

Grupperum
Studiepladser

Studierum og grupperum: Hjørring og Vrå Biblioteker

OBS: Kommer du mere end 10 minutter for sent til en grupperumsbooking, forbeholder biblioteket sig retten til at annullere bookingen.

Mødelokaler: Sindal Bibliotek

Regler for anvendelse af Sindals Biblioteks 2 mødelokaler

Brugere: 
Mødelokale kan anvendes af lokale foreninger, institutioner, organisationer og private virksomheder.
Lokalet kan ikke benyttes til arrangementer af privat karakter.

Deltagertal:
Af hensyn til retningslinjer fra brandmyndigheden må der maksimalt være 50 personer i lokalet.

Udstyr:
Lokalet er udstyret med WiFi. Der er adgang til køkkenfaciliteter, service, borde og 50 stole.

Regler for benyttelse af lokalet:
Det er brugers ansvar at behandle inventar og udstyr med omhu. Bruger hæfter for erstatning ved evt. skader. 
Kun lokalet på 1. sal samt foyer og toiletter i stueetagen må benyttes.
Der må ikke foretages overnatning i lokalerne.

Administration:
Lokalerne bookes ved henvendelse til Sindal Bibliotek på 
tlf. 72 33 48 70 eller pr. mail: sindal.bibliotek@hjoerring.dk

Salen i Hjørring

Regelsættet er udarbejdet i overensstemmelse med den mellem Hjørring Kommune og A. Enggaard indgåede lejekontrakt Oprindelig notat er udarbejdet den 6. juni 2008.

Brugere

Salen kan udlejes til lokale foreninger med hjemsted i Hjørring Kommune, institutioner, organisationer og private virksomheder.
Salen kan ikke benyttes til arrangementer af privat karakter, og heller ikke til foreningers kontinuerlige virksomhed.

Deltagertal

Højeste deltagerantal afhænger af arrangementets art, og salens møblering.
Dog er det maksimale antal deltagere 150 inkl. arrangører og optrædende under hensyn til brandmyndighedsforskrifterne.

  • Deltagerantal ved biografopstilling: Max 150
  • Deltagerantal ved bordopstilling med alle borde: Max. 100
  • Deltagerantal ved bordopstilling ved 4-opstilling: Max 60

Udstyr

Der stilles højttaleranlæg og projektor/lærred, pc og mikrofoner til rådighed. Øvrigt udstyr kan aftales med biblioteket.

Regler for benyttelse af Salen

Det er lejers ansvar, at lokalerne, inventar og udstyr behandles med omhu.  Lejer hæfter for erstatning af eventuelle skader. 
Der er kun adgang til det lejede lokale. 
Biblioteket påtager sig intet ansvar for medbragte ting, det være sig beklædning, og værdigenstande eller andet udstyr. 
Arrangementer må ikke uden særlige aftaler slutte senere end aftalt. 
Eventuel afgift til KODA for offentlig anvendelse af beskyttet musik skal betales  af brugeren.

Pris

Aftenarrangement i tidsrummet efter kl. 18 koster kr. 1.500 (max. 4 timer) incl. rengøring og oprydning. Derefter 250 kr. pr. efterfølgende time.
Dagsarrangement i tidsrummet 08-18 koster 600 kr. (max. 4 timer) incl. rengøring og oprydning. og 250 kr. pr. efterfølgende time.
Hvis der er behov for ekstraordinær rengøring tillægges dette prisen.

Café

Der er mulighed for bestilling af forplejning til arrangementer ved bibliotekets "Café lige efter bogen" tlf.: 72 33 48 48 eller på mail: per.egeberg.bech@hjoerring.dk

Administration

Salen bookes/lejes ved henvendelse til bibliotekets sekretariat på mail: bibliotekerne@hjoerring.dk
Arrangementer kan tidligst bookes 6 måneder før afholdelse.

Nøgler

Nøglen skal afleveres efter arrangementets afholdelse i "Afleveringsautomaten" på vej hen til trappen, til højre for indgangen til biblioteket. (Se billedet øverst på siden).

Aflysninger

Gennemføres arrangementet ikke skal dette meddeles biblioteket senest dagen før den aftalte dato. Ved aflysninger betales 100 kr. i administrationsgebyr.