Projekter

Læsefamilier
Vendsysslenoveller

Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC

Icon Description

Projektets ansøger er Børne- og Undervisningsforvaltningen, Hjørring Kommune.  Deltagere i projektet er Bagterp, Muldbjerg, Sindal, Løkken og Hirtshals Undervisningssteder. Hjørring Bibliotekerne deltager som tæt sparringpartner i projektperioden.

Formål:

Projektets formål er at fremme lystlæsning i fritiden, understøttet af PLC, via et styrket samarbejde med folkebiblioteket og medinddragelse af eleverne i indkøb og aktiviteter til fremme af læselysten. 


Til fremme af dette lægges der særlig vægt på: 

 • Elevernes medbestemmelse (særligt i forhold til indkøb af materialer, valg af forfatter mm.).
 • Bøger der ”passer” i forhold til elevernes egne interesser og læseniveau.
 • Elev-til-elev-formidling. Eleverne skal inspirere og formidle til hinanden.
 • Et indbygget konkurrenceelement, der skal være motiverende for læsningen.
 • Forfattermødet: det personlige møde med forfatteren.
 • Den professionelle formidling af bøger til eleverne.

Indhold:

 
Indsatsen koncentreres særligt til efteråret 2020 og foråret 2021. 
Målgruppen er 5. klasserne på de deltagende skoler. 

Med udgangspunkt i elevernes ønsker til genrer, besøger bibliotekarer fra Hjørring Bibliotekerne de deltagende skoler og laver booktalks, der skal inspirere eleverne til videre læsning. Eleverne udvælger herefter de bøger, der skal indkøbes til blandede bogkasser, som cirkulerer mellem klasserne på de deltagende skoler.

 
PLC understøtter indsatserne via én eller følgende aktiviteter: 

 • Skrivning af fanfiction
 • Udarbejdelse af booktrailers
 • Udarbejdelse af udstillinger
 • Oprettelse af læseklub
 • Understøttelse af elevinitierede ideer til arbejdet med den læste litteratur

I foråret 2021 gennemføres forfatterbesøg for alle 5 skoler. Forfatterbesøgene understøttes igen af PLC, som sammen med eleverne vil gennemføre forskellige tiltag til fremme af læselysten. 

Hjørring Bibliotekerne tilbyder eleverne at deltage i ”readathons”. 

I efteråret 2021 evalueres projektet, og erfaringerne præsenteres for kommunens øvrige PLC-medarbejdere.

Projektet er støttet af Puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen (Børne- og undervisningsministeriet). 

Kontaktperson:

Anders Thomsen anders.thomsen@hjoerring.dk

VendsysselNoveller

Icon Description

Igangværende projekt

VendsysselNoveller er et tværkunstnerisk projekt, skabt af Hjørring Bibliotekerne, der ønsker at styrke læselyst og skriveglæde hos unge gennem mødet med professionelle kunstnere. I projektet, der forener litteratur, grafisk design og lokalhistorie, vil 10 unge deltagere blive klogere på de kunstneriske processer, der ligger bagved det at skrive en novelle, der tager udgangspunkt i Vendsyssels historie.  

For at kunne skrive novellerne skal de unge igennem et længerevarende forløb, hvor de møder forfatter Mads Nygaard og illustrator Ane Gudrun. I samspil med dem vil de unge få redskaber og erfaring til at blive endnu bedre til at kunne skrive deres egne noveller.  

Med projektet håber vi på Hjørring Bibliotekerne, at vi kan styrke unges skriveglæde og læselyst gennem mødet med inspirerende kunstnere. Formålet er også at give de unge mulighed for at fordybe sig i et fællesskab, som er åbent overfor den kreative proces bag skrivearbejdet. Det skal udfordre de unge og give dem nye rammer for, hvordan man oplever og skaber litteratur og i sidste ende styrke dem i fremtidige forfatterdrømme.  

Projektet kommer til at strække sig over en periode på cirka fem måneder (med start januar 2024), hvor vi forventer at afholde rundvisninger, workshops, skriveværksteder, fernisering med oplæsning og udgivelse.

VendsysselNoveller er støttet af Huskunstnerordningen Statens kunstfond”.

Kontaktpersoner:

Lars Simonsen lars.simonsen@hjoerring.dk

Liza Andersen lizaa@hjoerring.dk

Maria Billingsøe (barsel) mcb@hjoerring.dk

Det starter med børnene

Icon Description

Projektet skal udvikle og udbrede biblioteksmetoder for børneinddragelse, der skal kvalificere litteraturformidling til børn på mellemtrinnet for at styrke læselysten.

Projektet er ledet af Aalborg Bibliotekerne og skal revolutionere bibliotekernes tilgang til at arbejde med børns læsekultur ved at gøre børneinddragelse til en kongstanke, når bibliotekerne formidler til børn.

Projektet skal udvikle og udbrede biblioteksmetoder for børneinddragelse, der skal kvalificere litteraturformidling til børn på mellemtrinnet for at styrke læselysten.

På baggrund af metoderne til børneinddragelse udvikles en ny samarbejdsmodel til at lave nationale kampagner, der manifesterer sig både fysisk og digitalt.

Hjørring Bibliotekerne arbejder helt konkret med opstart af en læseklub for børn på Løkken Bibliotek. Her skal børnene inddrages og have stor indflydelse på læseklubbens aktiviteter.   

Hele 43 folkebiblioteker har valgt at være en del af projektet, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.  

Kontaktperson:

 

Læsefamilier

Icon Description

Hjørring Bibliotekerne har sammen med bibliotekerne i Aalborg, Rebild og Brønderslev fået tilsagn om støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen til at udviklet et bud på litteraturoplevelseskasser til travle børnefamilier. I 2018 lancerer bibliotekerne projektet Læsefamilier, der skal gøre det nemmere og sjovere for børnefamilier at gøre brug af litteraturen.

Udvalgte nordjyske familier skal i projektperioden læse sig igennem nøje sammensatte kasser med litteratur, og som familie og med udgangspunkt i bøgerne, skal de løse opgaver og udfordringer, der kan vinde dem point og præmier.
Hele sigtet med projektet er at ændre læsevanerne hos familier med børn. Undersøgelser viser, at en moderne familie gennemsnitligt bruger sølle otte timer sammen, og at tiden ofte bruges foran fjernsynet eller med snuden i hver sin smartphone eller tablet.
Nu vil bibliotekerne forsøge at få familierne til at tænke læsning som en social aktivitet og via litteraturen og øvrige bibliotekstilbud hjælpe familier til nærvær og kvalitetsoplevelser i hjemmets trygge rammer.
Projektet læsefamilier støttes med 247.414 kroner og er bare et af mange aktuelle projekter, der alle sigter mod at påvirke danskernes læselyst.

Kontaktperson:
Anne Heidmann: anne.heidmann@hjoerring.dk Tlf: 7233 4806