Reglement

Her kan du se gældende reglement for Hjørring Bibliotekerne

Lånerkort

Dit sundhedskort er dit lånerkort.
Det kan bruges, når du er registreret som bibliotekslåner og har fået en pinkode.
Du kan registrere dig her: Opret bruger

Børn under 18 år skal have en værges skriftlige tilladelse for at blive registreret som bibliotekslåner.
Dit barn kan blive registreret online: Opret bruger under 18 år
eller ved at udfylde en indmeldingsblanket, som kan på fås Bibliotekerne eller på hjemmesiden.

Børn kan få et særligt lånerkort, hvis forældrene ikke ønsker, at børnene bruger eget sundhedskort.
Hvis lånerkortet mistes, skal biblioteket have besked, så kortet kan spærres.
Et erstatningslånerkort kan købes for 10 kr.

Du hæfter personligt for de materialer, der lånes med dit lånerkort.

For at modtage beskeder fra Biblioteket, skal du holde telefonnummer og e-mail opdateret i din profil på bibliotekets hjemmeside eller ved kontakt til biblioteket.

Der udstedes institutionslånerkort til dagplejere og institutioner.
 

Udlån og aflevering

Afleveringstidspunktet for lånte materialer fremgår af udlånskvitteringen, lånerstatus på bibliotekets hjemmeside samt appen Biblioteket.

Som en service udsender Biblioteket påmindelser og hjemkaldelser på e-mail, appen eller via SMS.

Kvitteringer er vigtig dokumentation.
Husk derfor at gemme dine udlåns- og afleveringskvitteringer.

Afleverer eller fornyer du bibliotekets materialer for sent, skal du betale gebyr efter gældende takstblad, også selvom Biblioteket endnu ikke har sendt en hjemkaldelse. Gebyr beregnes ud fra afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af udlånte materialer.

Skyldige gebyrer i henhold til gældende takstblad og/eller erstatningsbeløb kan efter gældende ”Lov om biblioteksvirksomhed” medføre udelukkelse fra at låne.

Mellemværende betales via Hjørring Kommunes betalings løsning: Betal din kommune

Beskadiget/bortkommet materiale erstattes med den pris, som Biblioteket fastsætter.
Bemærk, at erstatningsprisen for f.eks. DVD'er og PlayStation-spil kan være høj pga. særlige licensudgifter.

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for evt. skader på lånerens maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af lånte materialer.
Biblioteket kan fastsætte begrænsninger for antallet af materialer, der lånes.

Ordensregler

Det er ikke tilladt at benytte Bibliotekets internetadgang til søgninger, e-mails eller chat med indhold af racistisk eller pornografisk karakter, ligesom anvendelse af Bibliotekets internettilbud skal respektere dansk lovgivning.

Brugere, der ikke respekterer andre biblioteksbrugere og god omgangstone eller ikke følger personalets anvisninger, kan få karantæne fra Biblioteket.

Karantæne – på biblioteket

For nedenstående gælder, at der kun gives karantæne på biblioteket, såfremt forseelsen sker på biblioteket:

Mindre ballade - støjende adfærd, der er til gene for andre kunder/brugere:
Bortvises resten af dagen eller ugen ud.
Ved gentagelser kan der gives karantæne op til 1 måned.

Rygning
Der gives 14 dages karantæne ved rygning og brug af E-cigaretter.

Tyveri
Der gives 1 måneds karantæne fra centret ved tyveri i butik eller biblioteket.
Karantænen gælder for bestandigt for den butik, der er stjålet fra – dog kun 1 måned for biblioteket, hvis det er der, tyveriet er foregået.

Karantæne – uanset sted i Metropol

For nedenstående gælder, at karantænen også omfatter biblioteket uanset, om forseelsen er foregået på biblioteket eller i resten af centret:

Hærværk
Der gives 3 måneders karantæne ved hærværk.

Vold
Der gives 3 måneders karantæne ved voldsepisoder.

Grov vold
Ved grov vold gives 6 måneders karantæne.
Er der tale om grov vold overfor ansatte, kan vedkommende bortvises på livstid.

Stoffer (narkotika)
Ved salg og/eller indtag af stoffer gives 6 måneders karantæne.

Klagemulighed

Klager over Hjørring Bibliotekernes tilbud og service m.v. kan sendes til:

Hjørring Bibliotekerne
Bibliotekschef Benthe Hansen
Østergade 30
9800 Hjørring

benthe.r.hansen@hjoerring.dk

eller

Hjørring Kommune
Teknik og Miljø
Teknisk direktør Bettina Hedeby Madsen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

bettina.hedeby.madsen@hjoerring.dk