Børn

Så er vi klar med de nye skoletilbud for skoleåret 2024-2025

Vi tilbyder en bred vifte af undervisningsforløb, som retter sig mod mange fag og mange klassetrin.

Af Anne Heidmann

Forside af skolefolder 2024-25

Vi arbejder i særlig høj grad med understøttelsen af børn og unges læseglæde og læselyst og med at hjælpe eleverne i deres demokratiske dannelsesproces.   
Det er vigtigt for os at klæde eleverne på til kritisk stillingtagen, refleksion og etiske overvejelser. Det gør vi bl.a. ved at have læringsforløb, som fokuserer på demokratiske begreber, debat og medansvar. Vi har som noget nyt læringstilbud omkring brugen af Kunstig Intelligens (AI). Tilbud som fokuserer på, hvordan AI-teknologien kan fungere som et vigtigt og kreativt arbejdsredskab, men hvor fokus også er på de etiske dilemmaer og udfordringer, som følger med den nye teknologi.

Her kan du se alle Hjørring Bibliotekernes tilbud til skoleklasser. 

Alle vores tilbud er gratis for skoler og institutioner i Hjørring Kommune.

Vær opmærksom på at vi i efteråret inviterer alle 5. klasserne til biblioteksorientering i oktober og november måned, og i foråret inviteres alle 3. klasserne til orientering i april og maj måned.