Arkiv.dk

Arkiv.dk

Adgang
Fri adgang
I Arkiv.dk søger du i materiale, der opbevares i mere end 500 danske arkiver.

En  del materiale er digitaliseret, så du umiddelbart kan se det. Men der er lang vej endnu, inden alt er digitalt. I mange tilfælde skal du henvende dig direkte til et arkiv, for at se materialet.