Reglement

Alle er velkomne til at bruge Hjørring Bibliotekerne, men for at låne materialer skal du registreres som bibliotekslåner.

Dit sundhedskort er dit lånerkort og skal bruges hver gang, du låner. Det kan bruges, når du er registreret som bibliotekslåner og har fået en pinkode.

Børn under 18 år skal have en forælders skriftlige tilladelse for at blive registreret som bibliotekslåner.
Indmeldingsblanket fås på Bibliotekerne eller findes på hjemmesiden.
Børn kan få et særligt lånerkort, hvis forældrene ikke ønsker, at børnene bruger deres sundhedskort.

Du hæfter personligt for de materialer, der lånes med dit kort.

Du skal opdatere alle ændringer i navn, adresse og telefonnummer/e-mail i din profil på Biblioteket hjemmeside, eller meddele det på Biblioteket.

Hvis lånerkortet mistes, skal biblioteket have besked, så kortet kan spærres.

Du kan få udstedt et erstatningskort for 10 kr.

Der udstedes institutionslånerkort til dagplejere og institutioner.

Regler for lån

Afleveringstidspunktet for lånte materialer fremgår af udlånskvitteringen.

Som en service udsender Biblioteket påmindelser og hjemkaldelser på SMS eller mail.

Kvitteringer er vigtig dokumentation. Husk derfor at gemme dine udlåns- og afleveringskvitteringer.

Afleverer eller fornyer du bibliotekets materialer for sent, skal du betale gebyr efter gældende takstblad, også selvom Biblioteket endnu ikke har sendt en hjemkaldelse. Gebyret beregnes ud fra afleveringsdato og er ikke afhængigt af antallet af udlånte materialer.

Skyldige gebyrer i henhold til gældende takstblad og/eller erstatningsbeløb kan efter gældende Lov om biblioteksvirksomhed medføre udelukkelse fra at låne.

Mellemværende overdrages efter ca. 3 mdr. til Kommunens betalingskontor, som derefter overtager inddrivelsen.

Beskadiget/bortkommet materiale erstattes med den pris, som Biblioteket fastsætter.
Bemærk, at erstatningsprisen for f.eks. DVD'er, playstationspil og cd-rom'er kan være meget høj pga. særlige licensudgifter.

Biblioteket påtager sig ikke ansvar for evt. skader på lånerens maskinel eller programmel i forbindelse med benyttelsen af lånte materialer.

Biblioteket kan fastsætte begrænsninger for antallet af materialer der lånes.

Ordensregler

Det er ikke tilladt at benytte Bibliotekets internetadgang til søgninger, e-mails eller chat med indhold af racistisk eller pornografisk karakter, ligesom anvendelse af Bibliotekets internettilbud skal respektere dansk lovgivning.

Brugere, der ikke respekterer andre biblioteksbrugere og god omgangstone eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra Biblioteket.

Klagemulighed

Klager over Hjørring Bibliotekernes tilbud og service m.v. kan sendes til:

Hjørring Bibliotekerne
Bibliotekschef Benthe Hansen
Østergade 30
9800 Hjørring

eller

Hjørring Kommune
Teknik og Miljø
Teknisk direktør Bettina Hedeby Madsen
Springvandspladsen 5
9800 Hjørring

Reglementet er gældende fra august 2014.