Infomedia på biblioteket

Infomedia på biblioteket

Adgang
Kun på biblioteket
Søg i Danmarks største mediearkiv med fuldtekst adgang til mere end 70 millioner danske artikler fra landsdækkende dagblade,regionale dagblade, lokale ugeaviser fordelt på regioner samt knap 500 fagblade og magasiner.

Indeholder derudover nyhedsbureauer, webkilder og resumeer af udvalgte Radio- og TV-nyhedsindslag.
Tidsmæssig afgrænsning 1990 ff., dog enkelte ældre.
Samlet liste over hvilke medier og hvor langt tilbage deres arkiver går, kan findes under "Hjælp", punktet "Kildeinfo"
Hovedparten af artiklerne præsenteres i pdf-format.

Her er en 5 minutter introfilm. Se den! Det gør det hele meget lettere.