Kort- og Billedsamlingen

Adgang
Fri adgang
Når de skriftlige kilder er udtømt, hvor søger man så ny viden til lokal- eller slægtshistorien?

Mængden af historisk kort- og billedmateriale på internettet er vokset markant de seneste år, og det kan være en vanskelig opgave ikke kun at gennemskue, hvor man skal søge, men også hvordan man søger.
vor søger man f.eks. portrætbilleder af familiens aner? Hvad kan kobberstik fra 1700-tallet og postkort fra 1900-tallet bidrage med? Hvordan finder man placeringen af den gård, der engang var i slægtens eje? Og kan man også finde billeder af den?

I nedenstående film tager forskningsbibliotekar Mette Colding Dahl alle med på jagten efter ny viden fra historiske kort og billeder online. Mette Colding Dahl er uddannet cand.mag. i historie og arbejder til daglig i Kort- og Billedsamlingen på Det Kgl. Bibliotek København. Hun har et indgående kendskab til Det Kgl. Biblioteks Digitale samlinger, særligt til Danmark set fra luften – før Google, og har tidligere holdt foredrag om bl.a. brug af kort og billeder i lokal- og slægtshistorie.
Sæt dig godt til rette og bliv meget klogere: