Matlet.dk

Adgang
Fri adgang
Matlet.dk er en online matematikbog, hvor du som bruger kan finde brugbar information om matematik på gymnasieniveau (dvs. på C-, B- og A-niveau). Du finder både noter, opgaver, eksempler, videoer, Excel ark m.m. på siden.

Alt indholdet er skrevet af enten gymnasielærere eller personer som har haft matematiske fag på universitetet.