Mødelokaler: Sindal Bibliotek

Lån af mødelokaler
Regler for anvendelse af Sindals Biblioteks 2 mødelokaler


Brugere: 
Mødelokale kan anvendes af lokale foreninger, institutioner, organisationer og private virksomheder.
Lokalet kan ikke benyttes til arrangementer af privat karakter
 
Deltagertal:
Af hensyn til retningslinjer fra brandmyndigheden må der maksimalt være 50 personer i lokalet
 
Udstyr:
Lokalet er udstyret med WiFi. Der er adgang til køkkenfaciliteter, service, borde og 50 stole.
 
Regler for benyttelse af lokalet:
Det er brugers ansvar at behandle inventar og udstyr med omhu. Bruger hæfter for erstatning ved evt. skader. 
Kun lokalet på 1. sal samt foyer og toiletter i stueetagen må benyttes.
Der må ikke foretages overnatning i lokalerne.
  
Administration:
Lokalerne bookes ved henvendelse til Sindal Bibliotek på 
tlf. 72 33 48 70 eller pr. mail: sindal.bibliotek@hjoerring.dk