Lovgivning og regler

Facts om bibliotekslovgivning

Bibliotekslovgivning
Ophavsret og digital kopiering

Aldersbegrænsninger på udlån og reservering af film

Begrænsningen sker i henhold til Filmloven, hvoraf det fremgår, at film der "udlånes offentligt i Danmark til børn under 11 og 15 år, skal forinden være godkendt for den pågældende aldersgruppe af Medierådet for Børn og Unge".

Begrænsningen sker rent teknisk i bibliotekssystemet efter 3 kategorier:
Film godkendt for alle, men frarådes for børn under 7 år.
Film godkendt for børn, der er fyldt 11 år.
Film godkendt for børn, der er fyldt 15 år.

Børn der ikke opfylder alderskravene, som Medierådet for Børn og Unge har fastsat for de pågældende film, vil således hverken kunne låne eller reservere dem.

Playstation
Der må lånes 12 playstation spil af gangen.