Så er vi klar med de nye tilbud til daginstitutionerne

26.07.19
I efteråret opruster vi i forhold til sprogstimulering i dagpleje, vuggestue samt børnehave.

Vi har tilmeldt os Sprogstart. Sprogstart er daginsitutionernes nye mulighed for intensivt at arbejde med sprogstimuleringsmaterialer, som er nøje udvalgt til formålet og målgruppen.
Efteråret byder også på en Læse- og SprogBingoplade til alle børnehaverne for at sætte fokus på nye materialer til Den Styrkede Pædagogiske Læreplan. Desuden afholder vi 2 arrangementer med spot på rim, remser, bogstaver og ord.
Af andre nye tilbud kan nævnes dagplejernes mulighed for at få en historie under Lones fortælleparaply, Morgengry den 14.november samt præsentation af Det Danske Filminstituts app.
 
"Gamle" travere fortsætter; som bestilling af materialer, 3 fortælleshows kan bookes, forskningskufferter omkring hjernen kan lånes, sprogkufferter, emneposer, musikalske legestuer, højtlæsning m.m.

Se hele programmet her...